Flurry Of Hearts -->

disable right click

top of page

Bismillah

Bismillah

solat

tema blog

"1Sekolah 1Blog ke Arah Tranformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling"

Slogan smkam

"SMK Air Molek Penjana Budaya Cemerlang"

Tuesday, 27 September 2011

Mengapa Pelajar Perlu Berjumpa Guru Bimbingan Dan Kaunseling?


Saya perlu berjumpa guru bimbingan dan kaunseling sekiranya saya....

  • Sukar menumpukan perhatian penuh kepada pelajaran
  • Tidak tahu bagaimana cara-cara belajar yang berkesan
  • Mengalami masalah tekanan emosi dan kerunsingan fikiran
  • Mempunyai sifat rendah diri
  • Kurang keyakinan pada kemampuan diri sendiri
  • Sukar berhubung dengan guru-guru atau rakan-rakan di sekolah
  • Bimbingan untuk menghadapi masa depan
  • Perlu mendapatkan maklumat pelajaran dan pekerjaan

No comments:

Post a Comment

Visi Dan Misi UBK SMK Air Molek

Visi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

· Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalamakademik.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.