Flurry Of Hearts -->

disable right click

top of page

Bismillah

Bismillah

solat

tema blog

"1Sekolah 1Blog ke Arah Tranformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling"

Slogan smkam

"SMK Air Molek Penjana Budaya Cemerlang"

Thursday, 6 October 2011

Aliran Tingkatan 4 Yang Ditawarkan di SMK Air Molek.

Pelajar target PMR 2011 SMK Air Molek

Walaupun pelajar Tingkatan 3 pada saat ini sedang menjalani peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR), pelajar juga seharusnya sudah memikirkan hala tuju mereka pada tahun hadapan. Berikut merupakan antara aliran yang ditawarkan di SMKAM.

Aliran yang ditawarkan di SMK Air Molek:

Aliran Sains Tulen:
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah, Pendidikan Islam, Matametik Tambahan, Biologi, Fizik, dan Kimia
Aliran ICT: 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah, Pendidikan Islam Matametik Tambahan, ICT/Prinsip Perakaunan, Fizik, dan Kimia
Aliran Prinsip Perakaunan:  
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah, Pendidikan Islam, Matametik Tambahan, Prinsip Perakaunan, Ekonomi Asas, dan Sains
Aliran Ekonomi Asas:  
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah, Pendidikan Islam, Ekonomi Asas, Perdagangan, Sains, dan Pendidikan Seni Visual
Aliran Perdagangan: 
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah, Pendidikan Islam, Perdagangan, Sains, Pendidikan Seni Visual, dan Tasawwur
Aliran Pendidikan Seni Visual:  
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah,Pendidikan Islam, Sains, Pendidikan Seni Visual, dan Tasawwur
Aliran Katering :  
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah, Pendidikan Islam, Sains, dan Katering.
Aliran Landskap:  
Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matametik Moden, Sejarah, Pendidikan Islam, Sains, dan Lanskap


No comments:

Post a Comment

Visi Dan Misi UBK SMK Air Molek

Visi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

· Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalamakademik.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.