Flurry Of Hearts -->

disable right click

top of page

Bismillah

Bismillah

solat

tema blog

"1Sekolah 1Blog ke Arah Tranformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling"

Slogan smkam

"SMK Air Molek Penjana Budaya Cemerlang"

Tuesday, 27 September 2011

Carta Organisasi UBK SMK Air Molek


Pengerusi:
Tn Haji Rashid bin Abd Hamid (Pengetua)
Timbalan Pengerusi:
Pn Hjh Rosinah binti Mad Din (GPK HEM)
Naib Pengerusi 1:
Pn Juariah binti Yunus (GPK1)
Naib Pengerusi 2:
En Shahar bin Bakar
Setiausaha:
En Jasmi bin Md Gauth
Penolong Setiausaha 1:
Pn Norrashidah binti Ahamad
Penolong Setiausaha 2:
Pn Rokiah binti Zainudin

No comments:

Post a Comment

Visi Dan Misi UBK SMK Air Molek

Visi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

· Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalamakademik.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.