Flurry Of Hearts -->

disable right click

top of page

Bismillah

Bismillah

solat

tema blog

"1Sekolah 1Blog ke Arah Tranformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling"

Slogan smkam

"SMK Air Molek Penjana Budaya Cemerlang"

Monday, 26 September 2011

Lagu Sekolah


Lagu Sekolah

S. M. K. A. M
Kemegahan kami
Semua bermula disini
tersemat harapan
Menjadi idaman
Insan yang mulia
S. M. K. A. M
Tempat dicurahkan
kasih, taat, setia
Menjulang namamu
semua lapangan
Menuju puncak jaya
Akan kami sematkan
Berikrar mengamalkan
Didikan kasih mesra
Putera puteri jaya
S. M. K. A. M
Kau tetap dihati
Ilmu kami pusakai
Terpaku dijiwa
Selama-lamanya
Berilmu dan berbakti


School Song

S. M. K. A. M
Our pride and joy
Everything has its beginning here
We all pin our hopes
On fulfilling our dreams
As perfect human beings
S. M. K. A. M
Is the place to bestow
Our love and our loyalty
Everything that we do
We do well all for you
You are held in high esteem
We will ensure and promise
To unkeep and practise
The teachings of the love and needs
To everyone who needs
S. M. K. A. M
You won't be forgotten
You will always be in our minds
The knowledge that we gain
Will be fixed in our hearts
Forever and ever

No comments:

Post a Comment

Visi Dan Misi UBK SMK Air Molek

Visi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

· Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalamakademik.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.