Flurry Of Hearts -->

disable right click

top of page

Bismillah

Bismillah

solat

tema blog

"1Sekolah 1Blog ke Arah Tranformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling"

Slogan smkam

"SMK Air Molek Penjana Budaya Cemerlang"

Monday, 26 September 2011

Lencana Sekolah


Lencana Sekolah

Bentuk:
Geometri yang dasarnya separuh bulat dan mempunyai 3 puncak dibahagian atasnya.

Tiga puncak:
Berilmu, Beramal, Beriman

Buku:

5 bahagian mencerminkan Rukun Negara dan menjadikan prasyarat seseorang itu untuk ke sekolah untuk menimba ilmu.

Warna:
Hijau Tua: Melambangkan Islam sebagai agama rasmi negara.

Biru Tua: Melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang terdiri dari berbagai kaum hidup dengan belajar bersama.

Kuning: Melambangkan warna diraja bagi Duli-duli Yang Maha Mulia Raja-raja yang bertujuan ketaatan rakyat tidak berbelah bagi sebagaimana yang termaktub didalam Rukun Negara.

Merah:
Melambangkan keazaman, kecekalan dan kegigihan seseorang yang bergelar pelajar untuk mencari ilmu demi kesejahteraan hidup untuk bangsa dan negara.

No comments:

Post a Comment

Visi Dan Misi UBK SMK Air Molek

Visi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

· Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalamakademik.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.