Flurry Of Hearts -->

disable right click

top of page

Bismillah

Bismillah

solat

tema blog

"1Sekolah 1Blog ke Arah Tranformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling"

Slogan smkam

"SMK Air Molek Penjana Budaya Cemerlang"

Monday, 26 September 2011

Visi, Misi dan Objektif


Visi
Menjadikan perkhidmatan psikologi dan kaumseling sebagai teras kepada aspek pembangunan modal insan dalam pengurusan sumber manusia


Misi
  1. Menjadi pakar rujuk perkhidmatan kaunseling di SMK Air Molek
  2. Merancang keperluan perkhidmatan psikologi dan kaunseling
  3. Melaksanakan perkhidmatan psikologi dan kaunseling dalam pengurusan sumber manusia melalui program pencegahan dan pemulihan
  4. Menentukan pelaksanaan dan keberkesanan perkhidmatan psikologi dan kaunseling untuk warga SMK Air Molek

Objektif
Melahirkan warga SMK Air Molek yang berintegriti dan berprestasi tinggi

No comments:

Post a Comment

Visi Dan Misi UBK SMK Air Molek

Visi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

· Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalamakademik.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.