Flurry Of Hearts -->

disable right click

top of page

Bismillah

Bismillah

solat

tema blog

"1Sekolah 1Blog ke Arah Tranformasi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling"

Slogan smkam

"SMK Air Molek Penjana Budaya Cemerlang"

Tuesday, 27 September 2011

Kempen Anti Dadah 2011

Tema: 1 Malaysia Membanteras Dadah 

Kementerian Pelajaran Malaysia telah menetapkan bahawa sambutan Hari Anti Dadah bagi tahun 2010 dan 2011 menggunakan tema "1 Malaysia Membanteras Dadah". Tujuan tema ini dipilih bagi merealisasikan matlamat PPDa bahawa "Sekolah Bebas Dadah 2012". Lanjutan itu, semua pihak harus memainkan peranan yang serius dalam menangani masalah dadah terutama yang melibatkan pelajar sekolah. Usaha yang berterusan dan bersepadu harus dilaksanakan bagi memerangi anasir dadah hingga ke peringkat akar umbi. Kerana sekolah bagi satu tapak pendidikan anti dadah amat relevan dan perlu mendapat semua sokongan semua pihak sama ada guru, pelajar, ibu bapa, masyarakat, pemimpin dan semua anggota masyarakat. Pendidikan Pencegahan Dadah (PPDa) bukan lagi satu usaha yang terpinggir, malah perlu diberi perhatian dan sokongan oleh semua pihak, agar matlamat menjadikan sekolah sebagai bebas dadah tercapai.
No comments:

Post a Comment

Visi Dan Misi UBK SMK Air Molek

Visi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, teraputik dan efektif dari aspek fizikal perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan murid dan sekolah.


Misi Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling

· Menguruskan program dan aktiviti kaunseling dengan cekap dan berkesan.

· Melahirkan murid yang mempunyai kepintaran emosi (EQ) yang tinggi dan berakhlak mulia.

· Membimbing murid ke arah mencapai prestasi yang tinggi dalamakademik.

· Mewujudkan suasana pembelajaran yang memberangsangkanmelalui program bimbingan dan kaunseling.

· Memberikan pendidikan kerjaya bersepadu kepada murid.

· Memupuk semangat patriotik dan kualiti kepimpinan di kalangan murid.